"България е копирала туристическия бранд на Киргизстан, харчейки за него 900 хил. евро". Това е заявил Максат Чакиев, изпълнителен директор на Международния делови съвет в Киргизстан, цитиран от "Вечерний Бишкек". Той отбелязал, че брандът на Киргизстан е създаден през 2012 г., като неговата разработка е струвала 600 долара и допълва, че много туристически компании в страната вече са се съгласили да го използват в работата си за рекламиране на туризма в страната.
Още в средата на февруари българските медии разпространиха логото на Киргизстан и подчертаха приликата му с новото туристическо лого на България, което е част от бранда за туристическата индустрия, който бе изработен със средства от ЕС. Поръчката на министерството на икономиката за него беше спечелена от &quot;Обединение бранд България&quot; срещу сумата от 1,6 млн. лв. с ДДС.<br /> <br /> Логото на Киргизстан е създадено през септември миналата година, а българското - през януари. Още тогава създателите на българското лого подчертаха, че то е оригинална разработка на екипа, създал бранд стратегията на България като туристическа дестинация. <br /> &quot;Българското лого е изградено на основата на слънчев символ, който се появява в центъра на всеки от 12-те визуални знака, които съществуват в обща система. Логата са създадени на основата на цвете, с център слънцето, и заимстват формата на ритуален български хляб, съпътстващ всеки важен аспект от живота на българите&quot;, коментираха тогава създалите на логото. Те подчертаха още, че в Киргизстан то не е част от цялостна бранд стратегия.<br /> <br /> Според публикации в киргизстански медии обаче се предвижда и там изработването на цяла стратегия по инициатива на USAID и Международния делови съвет по развитието на туризма в Киргизстан, чийто директор е тъкмо Максат Чакиев.<br /> <br /> &quot;При този инцидент Киргизстан запази мълчание. Но трябва логото да се патентова, иначе ще стане като с епоса &quot;Манас&quot;, който Китай патентова като свое културно наследство&quot;, коментира той. (Епоса &quot;Манас&quot; Киргизстан припознава като свой. През 1995 г. правителството на страната отбеляза 1000 г. юбилей на епоса - бел. ред.) Според Чакиев скандалът в България доказва, че родината му е съзряла да има свой туристически бранд.<br /> <br /> Заради многото критики, отправени към новото туристическо лого на България,&nbsp;министерството на икономиката поръча на създателите му да се срещнат с всички организации, които имат отношение към него, и да го преработят за своя сметка. Това отложи и използването му, което се предвиждаше за пръв път да стане по време на започналата днес в Берлин международна туристическа борса. /БЛИЦ<br /> <br />