Китай полага усилия в различни области за по-силната защита на правата върху интелектуалната собственост. През изминалите години е постигнат напредък по отношение на законодателството, правосъдието и международното сътрудничество, пише bulgarian.cri.cn.

Централизираното и унифицирано управление на търговските марки, патенти и географските означения значително подобри ефективността на правоприлагането в областта на интелектуалната собственост. През 2018 г. са обработени 77 000 случаи на патенти в административното правораздаване, което е с 15,9% повече в сравнение с година по-рано. Разгледани са и над 31 000 случаи на неправомерно използване на търговска марка за близо 546 милиона юана (над 80 милиона щатски долара).

Митниците в цялата страна са задържали огромен брой стоки на стойност 200 милиона юана за нарушения на правата върху интелектуалната собственост. Общо 304 души са били обвинение в нарушаване на авторските права миналата година. Засилено е и сътрудничеството между органите на обществената сигурност, администрацията и правоприлагането, за да се подобрят механизмите за докладване, трансфер на доказателства, споделяне на техники и координиране на свързаните с интелектуалната собственост случаи.

Освен това Китай активно участва в дейностите на Световната търговска организация и Световната организация за интелектуалната собственост, насърчавайки подобряването на международните правила. Националното управление за интелектуалната собственост в момента си сътрудничи с 28 офиса за патенти по света.