Въпреки доста голямото влияние на световната финансово-икономическа криза възможностите за стабилно развитие на китайската икономика се запазват, но се увеличава и опасността от дефлация, предупреди китайската Народна банка, която изпълнява функциите на Централна банка на страната.
В доклад за резултатите от финансовата дейност през четвъртото тримесечие на 2008 г., публикуван от банката, се казва, че "националната икономика запазва възможността за стабилно и достатъчно бързо развитие". Същевременно "ако разгледаме положението с цените, то те изпитват сериозен натиск в посока на намаляване и рискът от дефлация е твърде голям". Анализирайки икономическата ситуация като цяло, от банката отбелязаха, че "най-вероятно за определен период световната икономика ще продължи своя спад и китайската икономика ще изпитва силното влияние на външни фактори". В документа по-конкретно се посочва, че продължава намаляването на цените и търсенето на недвижими имоти, което води до намаляване на строителството. Това съответно оказва негативно влияние върху развитието на редица промишлени отрасли. Освен това, отбелязват от банката, в момента кризата влияе негативно и върху капиталовия пазар и ситуацията с намирането на работа в Китай. Намалялото потребителско търсене намалява ефективността на промишленото производство. Всичко това може да се отрази върху финансовите приходи на държавата, заключават авторите на доклада. /Интерфакс