Националният домейн на Китай е най-бързо растящият през 2008 година. Ако темповете на създаване на нови ".cn" сайтове се запазят, то домейнът ще измести от първата позиция най-популярния сега ".com", коментираха анализатори от Byte Level Research.
От март до юни новите уеб сайтове, регистрирани в ".cn", бележат ръст с 18%, докато при ".com" увеличението е 5%. В следващите три години се очаква да бъдат регистрирани 50 млн. сайта в областта ".cn", докато в момента са 12 млн. За сравнение, ".com" имената ще достигнат 100 милиона – от 75 милиона сега.
Предполага се, че в бъдеще темпът на ръст на домейна ".com" ще намалява, а този на китайския ".cn" ще продължи да нараства. Очерталата се тенденция прави напълно възможно в един недалечен момент броят на ".cn" регистрациите да превиши този на ".com", който сега е безспорният номер едно.

Паралелна тенденция е и регистрирането на ".com" имена от китайски компании. Така може да се очаква ".com" да стане вторият по популярност китайски домейн. /TechNews.bg