Гражданите в ЕС смятат, че на пазара не трябва да има месо от клонирани животни, показва проучване на "Евробарометър".
Резултатите от изследването сред 25 000 души сочат, че 58% от хората са на мнение, че клонирането на животни за производство на храна е неоправдано. 25% от запитаните приемат месни продукти от клонирани животни при определени обстоятелства.  Над 43 на сто заявяват, че вероятно никога няма да купуват продукти от клонирани животни. 81% от анкетираните смятат, че все още не са известни дългосрочните последици на животинското клониране за околната среда.
В момента в Европа, нито другаде по света не се продават хранителни продукти от клонирани животни. /БЛИЦ