Световната банка отново занижи прогнозите си за икономическия растеж в света, като предвиди много слабо възстановяване през 2010 година, предаде кореспондентът на Дойве веле във Вашингтон Соня Каникова.
Световната банка занижи отново прогнозата си за глобалната икономика през 2009 година. В ново издание на периодичния си доклад за световните икономически перспективи банката предвижда свиване на световния БВП с 1.7 на сто – равнище, каквото не е било регистрирано от Втората световна война насам. Ханс Тимер от Световната банка коментира: „Това е най-голямото регистрирано до този момент забавяне.”
Икономическото възстановяване остава далечна цел
Според новата прогноза през 2010 година световната икономика ще успее да постигне положителни стойности, но нивото на производство ще остане подтиснато, фискалният натиск и безработицата ще се увеличат навсякъде по света. Промяна не се очаква до 2011 година. През 2009 развитите държави ще бъдат в дълбока рецесия, а растежът в развиващите се страни ще намалее с 2.1 на сто и ще бъде над два пъти по-нисък от предвижданията през ноември миналата година.
Най-влошени са прогнозите за Европа, Централна Азия и Латинска Америка, които според Световната банка са най-силно засегнати от икономическата криза. Особено проблемни за Европа и Централна Азия са фискалните баланси. Световната банка прогнозира, че те ще бъдат рязко нарушени, тъй като правителствата ще трябва да използват големи суми, за да поддържат мрежите за социална сигурност. Отрицателните прогнози на институцията са повлияни и от намалелия обем на търговията и производството, нарасналата уязвимост на частния сектор и големите разходи за мрежите за социална сигурност.
Финансовият стрес ще бъде най-силен в Източна Европа
Нуждата на развиващите се икономики от външно финансиране ще се увеличи, като най-голяма финансова дупка ще се отвори в Европа и Централна Азия, следвани от Латинска Америка и Централна Африка. „Финансовият стрес ще бъде най-силен в източноевропейските държави, които са използвали чужд капитал за кредитиране”, се казва в доклада.
Възстановяването на финансовия сектор и най-вече на кредитния сектор също ще е трудно и бавно, смятат от Световната банка. Ако в някой от развиващите се региони започне криза на платежния баланс, това ще представлява огромна пречка за световното икономическо възстановяване, дори ако през 2010 година ръстът на икономиката достигне два и повече процента.
През 2009 година се очаква да намалее и световната търговия на стоки и услуги – с 6.1 процента. Цените на петрола ще бъдат с около 50 процента по-ниски в сравнение с 2008 година. /БЛИЦ