На срещата на ръководителите на разузнавателните служби на САЩ, Великобритания и Германия, проведена през юни 2003 г., освен въпроса за Войводина е бил поставен и въпросът за Санджак или Рашка област, каза за сръбския вестник “Курир” източник, близък до разузнавателните среди.
“Макар че почти целият разговор беше концентриран върху въпроса за Войводина, присъстващите представители на тези служби засегнаха и въпроса за Санджак. Тази тематика се появи в разговора, когато един от участниците запита доколко всичко около Войводина ще наруши предвидената динамика за дисолуцията, тоест доколко това ще забави разграждането на сръбската държава. По думите им след решението за Войводина веднага се минава и към проблема със Санджак”, казват източници на вестника. Представителите на разузнавателните служби на САЩ обаче са изразили определени резерви. “Техните експерти на тази среща предупредиха, че проблемът с Войводина в никакъв случай не може да се сравнява със Санджак. Те твърдяха, че според данните, с които разполагат, в Санджак е силно присъствието на терористичната организация ”Ал Кайда” и в дългосрочен аспект трябва да се избегне това, което със сигурност ще им се случи в Косово, където според американците е неминуем конфликтът с терористичните клетки, инсталирани в Косово”, твърди източник на сръбското издание.
БЛИЦ припомня, че в доклад на българския Атлантически клуб от август 1998 г. с автори Любомир Иванов, Соломон Паси и Марин Михайлов, се казва, че под управлението на Слободан Милошевич “сегашна Югославия ще се разпадне на нови 5 държави: Черна Гора, Косово, Войводина, Санджак и Сърбия”.
“Какво предстои: Република Черна Гора, Република Косово, Република Войводина, независим Санджак и Република Сърбия”, се казва в доклада.
“Процесът на разпад вече не може да бъде спрян. Той ще продължи до постигането на независимостта на Черна гора, Косово, Войводина и Санджак. И ако тази неизбежност не бъде разбрана и не бъде поставена в някакви рамки, международното обществено мнение вероятно ще продължи да бъде “изненадвано” и “шокирано” от поредицата битки, редувани с безплодни преговори”, се посочва в документа.
“Редом с Черна Гора и Косово на дневен ред идва и отделянето на Войводина, най-развитата област в днешна Сърбия с население 2 милиона души и територия 21 506 кв.км. Войводина е втората автономна област според конституциите от 1946 и 1974 г. Първите сътресения във Войводина станаха още през октомври 1988 г. по повод идеите за конституционни промени, отнемащи автономията на областта.
Последните данни показват, че 60% от населението на Войводина иска пълна автономия. Причините са многобройни - загубата на предишния конституционен статут, различното историческо минало от това на Сърбия, изключителната толерантност между етносите, чието разнообразие във Войводина е уникално за цялата територия на бивша Югославия. Тази толерантност е плод на различен манталитет, напълно несъвместим с националистическата доктрина на режима на Милошевич.
Все пак основните причини, които водят Войводина към независимост са икономически. През 1995 г. например тя е осигурила 40% от приходите в бюджета на Сърбия, а е получила едва 25%. Войводина има чудесни природни дадености: изключително плодородни земи (тя е житницата на Сърбия) и развито селско стопанство, богата индустриална база, основана върху местното производство на петрол и газ. Географското и положение на врата към Централна и Западна Европа на Сърбия също обуславя стремежа към независимост. Населението е изморено от водените от Белград войни, за които дава значителна част от мобилизираните - факт, обясняващ увеличилата се емиграция от областта”, пише в доклада. Санджак е историческа област, разделена между Сърбия и Черна гора, с население 350 000 души, от които около 60% са мюсюлмани с компактно разположение.
Припомняме само още, че до момента се осъществи прогнозата от 1998 г. за Република Черна гора и Република Косово. /БЛИЦ