Парламентът на Латвия, която е засегната сериозно от световната икономическа криза, одобри съкращения на държавния бюджет на първо четене.
Това&nbsp;е първа стъпка за изпълняване на условията, които страната трябва да покрие, за да може да разчита на международна финансова помощ. Законодателите в 100-местния парламент гласуваха със 68 &quot;за&rdquo; срещу 10 &quot;против&rdquo; и по този начин одобриха дефицит от 9,2% от&nbsp;брутния вътрешен продукт&nbsp;на страната, базиран на прогнозите за свиване на икономиката с 18% тази година, което е най-голямото от всички държави-членки на Европейския съюз. Очаква се латвийските законодатели да одобрят и допълнителни съкращения на бюджета и той да бъде приет в новия си вид на 17 юни. /АФП<br />