Печалбата от престъпленията срещу околната среда е между 30 и 70 млрд. долара годишно, а зад тези престъпления в ЕС стои международна мафия, показва нов доклад на Юроджъст - европейската служба за сътрудничество в съдебните дела. Въпреки това те рядко попадат под вниманието на националните органи. Броят на регистрираните случаи в Юроджъст е много нисък, независимо от необходимостта за трансграничен подход за постигане на присъди. Службата е използвала данни на ОИСР.
Сред най-значимите престъпления са нелегално изнасяне на опасни отпадъци от Италия и Ирландия в трети страни, замърсяване на водите в Гърция, Унгария и Швеция, както и нелегален износ на застрашени животински видове, като например птичи яйца на защитени видове от Швеция и Шотландия. Освен това често се случва откритите животни да прекарват няколко години под грижите на специални организации и за сметка на държавата, докато компетентните органи решат какво да правят с тях. <br /> <br /> Европейските държави като цяло не могат да овладеят трансграничните престъпления, показва докладът. Печалбата на мафиотските групи от тях е много висока, а глобите и наказанията са ниски, главно защото тези престъпления не са приоритет. Връзките между престъпните организации и трафика на боклук почти не са изследвани, съответно няма и изградена стратегия за действие спрямо тях. <br /> <br /> Положението се влошава, когато става въпрос за трансгранични престъпления, тъй като националните органи на различните държави нямат практика да действат заедно. Общото европейско законодателство се прилага по различен начин в различните държави и това пречи на изграждането на общ подход към разследването на такива престъпления. <br /> <br /> В някои държави изцяло липсват подходящи структури, които да се занимават с въпросите за околната среда и заплахите за нея. Швеция, Обединеното кралство и Нидерландия имат прокурори, специализиращи само в такива престъпления. Докладът изтъква, че България също има отдел във Върховната касационна прокуратура, който надзирава и съветва прокурорите на по-низши инстанции по въпроси на престъпления срещу околната среда, пише в. &quot;Сега&quot;. <br /> <br /> &quot;Организираните престъпни групи са активни в тази дейност, защото наказанията са малки. Ситуацията изисква трансгранични действия и създаване на необходимите организации в държавите членки&quot;, заяви председателката на Юроджъст Мишел Конен.