Европейският съюз вероятно ще бъде принуден да удължи мандата на наблюдателите си в Грузия, смята ръководителят на мисията Ханс-Йорг Хабер.
По данни на Хабер Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и ООН вероятно ще се откажат от удължаването на срока на действие на своите наблюдателски мисии. При подобно развития на събитията наблюдателите на ОССЕ ще прекратят дейността си в края на юни, а наблюдателите от ООН - 15 дни по-рано. В този случай държавите-членки на ЕС "се единодушни, че чуждестранното присъствие е нужно за стабилизирането на ситуацията, каза Хабер. "И затова няма да имаме възможността да спрем или ограничим дейността на наблюдателите" от ЕС, добави той. /Интерфакс