Президентът на Русия Дмитрий Медведев призова ръководството на Европейската комисия /ЕК/ да обсъди въпроса за създаване на нова архитектура за европейска сигурност, а също за пълноценен международно-правен механизъм за енергийна сигурност.
“Въпросът за енергийната сигурност е много важен. Последната газова криза показа, че в това отношение не всичко е благополучно. Ситуацията е много уязвима”, заяви Медведев на срещата си с ръководството на ЕК в Кремъл. По думите на Медведев колкото и да се говори, че проблеми от подобен род трябва да се решават на двустранно равнище от ”страните, които са в конфликт”, така или иначе от този конфликт страдат интересите на трети страни. “А щом това е така, трябва да се помисли за създаване на пълноценна международно-правна защита срещу подобни инциденти, тъй като сегашната система не работи. Имам предвид и Енергийната харта”, каза Медведев. Той призова участниците в срещата да помислят за следващите стъпки за обезпечаване на сигурността в Европа. Медведев припомни, че Русия е внесла своите предложения по този въпрос, които сега се разглеждат от европейските държави. /БЛИЦ