Световната криза показа, че явно е била недооценена взаимовръзката между отделните части на световната икономика. Никой не успя да се “скрие” от наистина глобалната криза. Това заяви президентът на Русия Дмитрий Медведев на Петербургския международен икономически форум.
Според Медведев съвременните комуникации и съвременните финансови технологии обусловиха невероятната скорост, с която кризата се разви и обхвана всички страни. &ldquo;Остров на стабилност се оказа като че само Антарктида&rdquo;, с усмивка каза Медведев.<br /> &ldquo;Изводът е очевиден: само със съвместни действия можем да излезем от кризата. За успешното решаване на възникващите проблеми е нужен интензивен обмен на информация и координиране на нашите съвместни действия&rdquo;, заяви Медведев.<br /> Той отбеляза, че в резултат на кризата &ldquo;се убедихме в правилността на нашия, направен още преди кризата анализ на световните икономически тенденции, структурата на световната икономика&rdquo;.<br /> &ldquo;Изкуствено поддържаният еднополюсен модел и запазването на монополите в ключовите сегменти от световната икономика са фундаменталните причини за кризата. Един полюс на потребление, който се финансираше за сметка на дефицита и съответно &ndash; натрупване на дългове. Една някога мощна резервна валута. Една преобладаваща система за оценка на активите и рисковете. В резултат намаля качеството на регулиране, обосноваността на оценките и макроикономическата политика като цяло. В резултат &ndash; глобалната криза не можа да бъде предотвратена&rdquo;, каза Медведев, предаде ИТАР-ТАСС. /БЛИЦ<br /> <br />