Русия ще изгражда отношенията си с НАТО, отчитайки степента на готовност на Алианса за равноправно партньорство. Това се посочва в концепцията за външна политика на Русия, утвърдена от руския президент Дмитрий Медведев.
Русия “ще изгражда отношенията си с НАТО, отчитайки степента на готовност на Алианса за равноправно партньорство, безусловното зачитане на принципите и нормите на международното право, изпълнението от всички негови членове на поетите в рамките на Съвета Русия-НАТО задължения да не се обезпечава собствената сигурност за сметка на сигурността на Русия, а също така задълженията по военната сдържаност”, се казва в документа. “Русия си запазва отрицателното отношение към разширяването на НАТО и по-специално плановете за приемане на Украйна и Грузия в Алианса, а също така приближаването на военната инфраструктура на НАТО към руските граници като цяло, което нарушава принципа на равна сигурност, води към появата на нови разделителни линии в Европа и противоречи на задачите за повишаване на ефективността на съвместната работа за търсене на отговори на реалните предизвикателства на съвремието”, се подчертава в концепцията. /ИТАР-ТАСС