Министърът на отбраната на Русия Анатолий Сердюков заяви, че анализът на военно-политическата обстановка “позволява да бъде направен изводът за нараснала вероятност от въоръжени конфликти и тяхната потенциална опасност” за Русия.
“Военно-политическата обстановка се характеризираше със стремежа на ръководството на САЩ към достигане на глобално лидерство, разширяване чрез нарастване на военното присъствие на САЩ и техните съюзници от НАТО в съседните с Русия региони”, каза Сердюков на разширено заседание на колегиума на Министерството на отбраната. По думите на Сердюков “стремежът на американската страна беше насочен към получаване на достъп до суровинните, енергийните и другите ресурси на страните от ОНД, активно бяха подкрепяни процесите, насочени към изтласкване на Русия от пространството на нейните традиционни интереси”, предаде Интерфакс. /БЛИЦ