Министърът на правосъдието на САЩ Майкъл Мукаси делегира извънредни права на ФБР с цел оптимизиране на операциите на бюрото срещу тероризма.
Според Мукаси „трябва да се осигури по-добра защита на страната от терористични атаки“. Новите права, описани на 50 страници и третиращи пет области на разследване от страна на ФБР обаче засилват загрижеността на някои законодатели и организации за граждански права. Според демократа Патрик Лийхи, който е и председател на комисията по правосъдието в сената, новите права дават прекалено много власт на ФБР. „Очевидно е, че министърът на правосъдието дава право на ФБР да използва в разследванията си методи, които обезпокояват американците. ФБР вече ще има право да ги следи и подслушва без видими индикации за вършене на нещо нередно от тяхна страна“, заяви Лийхи, като добави: „Американският народ заслужава Министерство на правосъдието, което не жертва и не излага на опасност техните права, нито се бърка в частния им живот“. /АФП