Международният валутен фонд ще отпусне на Босна и Херцеговина заем в размер на 1,6 млрд. долара като помощ за периода на икономическа криза.
Сумата ще бъде отпусната през следващите 3 години. /АФП