Международният валутен фонд отпусна заем от 847 млн. долара на Пакистан за подпомагане на програмата за икономическо развитие на страната.
Средствата са част от над 7 млрд. долара, договорени по 23-месечно стенд-бай споразумение между пакистанското правителстов и МВФ през ноември миналата година. Ръковоството на фонда отчете, че в резултат на политиката на правителството през последните месеци икономиката на Пакистан е започнала да се съвзема от неблагоприятната международна конюктура. /АФП