Вероятността за рязък спад в американската икономика остава голяма, докато Европа е по-защитена от рецесията, смятат от Международния валутен фонд.
"Въз основа на сравнения между настоящия финансов стрес с предишни такива може да се направи извод, че остава значителна вероятността за рязък спад в САЩ", се казва в аналитичната част на доклада на МВФ за перспективите на световната икономика. /Интерфакс