Американски учени огласиха резултатите от спорно изследване, според което хомосексуалните мъже боледуват по-често от рак, отколкото хетеросексуалните. При жените такава тенденция не се наблюдавало.
В изследването&nbsp;са&nbsp;участвали 122 000 жители на Калифорния, анкетирани от представители на организацията California Health Interview през годините 2001, 2003 и 2005 г., съобщава&nbsp;hicomm.bg.&nbsp;От тях 3690 мъже и 7252 жени заявили, че са били диагностицирани поне веднъж през живота си с рак. 1493 мъже от изследването са се определили като гейове, 918 жени - като хомосексуални и 1116 жени - като бисексуални. На базата на тези данни учените установили, че хомосексуалните мъже боледуват от рак два пъти повече от обичайното.<br /> <br /> Британската организация Cancer Research UK обаче посочва, че данните се нуждаят от допълнителна обработка. Нужни са още и други изследвания, за да бъде дадено адекватно обяснение на това защо резултатите от проучването са такива. Критиците предполагат, че картината, получена в резултат на въпросите, не е пълна и не отразява истинското положение на нещата.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />