Американският биолог Блеър Хеджес от университета в Пенсилвания е открил на остров Барбадос най-малката змия в света. Тя се храни главно с личинки на мравки и термити. Новият вид се казва Leptotyphlops carlae. Съобщение с подробно описание на животното е публикувано в списание Zootaxa.
Възрастна змия от този вид, дълга под 10 см, е била открита от биолозите в малък горски масив в източната част на Барбадос. Заключението, че тази змия не се отнася към нито един от известните 310 вида, е направено въз основа на анализ на генетичните отличия, окраската и люспите. Оказало се, че в някои музеи по света има експонати от вида Leptotyphlops carlae. Досега обаче те са били просто неидентифицирани. Професор Блеър Хеджес е открил и описал над 60 вида животни. Той открива през 1996 г. например най-малката жаба в Куба /под 1 см/ и най-малкия гущер /1,6 см/ в Доминиканската република през 2001 г. Ученият обяснява, че най-големите и най-малките животни обитават главно островите. Причината е, че в техните екосистеми се образуват свободни ниши, които на материка са заети от още някого другиго. Например на Барбадос няма стоножки, които обикновено се хранят с личинки на мравките и термитите. Приспособявайки се, змиите са запълнили тази ниша, при това значително намалявайки размерите си. /ЛентаРу