Международна група от астрофизици са представили уникален протокол за среща и общуване с представители на всякакви извънземни цивилизации.
Става въпрос за т.нар. език METI (Messaging to ExtraTerrestrial Intelligence). Той описва множество фактори и характеристики на сигнала, като включва метода на кодиране на сигнала, дължина и съдържание на собственото съобщение. <br /> <br /> За предаването ще бъдат използвани две основни честоти 1.42 GHz или 4.46 GHz, които дори и цивилизации със &bdquo;скромни технически способности&quot; биха могли да използват. Учените са направили анализ на всички съобщения изпратени от нас в Космоса. Според тях те имат особеностите на мисленето и идиомите на човека, които едва ли могат да бъдат разбрани от някакви &bdquo;деветкраки&quot; същества, живеещи в звездната система Gliese. <br /> <br /> &quot;Отчитайки факта, че ние не знаем почти нищо за извънземните цивилизации, за тяхната природа, за планетите им, смятаме, че ще увеличим шанса за общуване с тях, ако използваме в съобщенията понятни за всички термини&quot;, е заявил Димитри Ентри от университета в Канзас пред DailyTechInfo. <br /> <br /> За да бъде гарантирана &bdquo;понятността&quot; на езика METI ще бъде организиран международен тест, в който ще участват представители на най-различни националности, култури и вероизповедания.&nbsp;Въз основа на него&nbsp;учените ще съставят най-разбираемото съобщение, което те ще изпратят в космоса.