Астрофизиците откриха, че на Юпитер падат дъждове от неон и хелий. Статията на учените се появи в списанието Physical Review Letters, а нейно кратко изложение е поместено в сайта на Американското физично общество.
В рамките на изследването учените построили компютърен модел на външните слоеве на газовия гигант върху основата на термодинамични принципи. В резултат им се е удало да установят, че в тези условия хелият не се смесва с останалите газове, а се кондензира във вид на капки, които падат върху планетата като хелиев дъжд.<br /> <br /> Учените са успели да установят, че капките съдържат голям процент неон. Двата факта позволяват да се обясни дефицита от хелий в горните слоеве на атмосферата на Юпитер. Аномалията е открита през септември 2003 година. Тогава апаратът &bdquo;Галилео&rdquo; е преднамерено насочен в атмосферата на газовия гигант, откъдето преди гибелта си той предал голямо количество информация за строежа на планетата.<br /> <br /> Неотдавна на учените от университета в Илинойс им се удаде да определят, че аналогични дъждове са възможни и на Сатурн. Откритието е направено с помощта на суперкомпютър, на който са моделирани атмосферните процеси. <br /> <br /> Ганчо Каменарски, БЛИЦ<br />