Израелски археолози са обявили за откриването на мястото, където е погребан пророк Захария. В съобщение на Израелското управление за старините се казва, че то е разположено във византийска църква от V-VІІ век, разкопана в Хибрет-Мидрас в Юдея.
Църквата, изградена като традиционна византийска базилика, се е намирала на територията на голямо селище, за чието богатството свидетелстват разкошните мозайки и колоните от вносен мрамор. В подземието на църквата е открита разклонена система от тунели, която според намерените там монети и керамика е от І-ІІ век от нашата ера. В тунелите имало извори и помещения за съхраняване на продоволствие.<br /> <br /> В един неф (издължено помещение между колони) археолозите открили проход към празна гробница. Разположението на църквата съвпадало с указанията в писмени източници, а така също с Мадабската карта от VІ век, като място за погребението на пророк Захария, открито от византийците през V век. С този пророк, живял вероятно през VІ век преди новата ера (по време и веднага след Вавилонското пленяване на евреите), свързват Книгата на пророк Захария. Тази предпоследна от старозаветните пророчески книги съдържа предсказания за земния живот и страданията на Месията. Точността на Мадебската карта не веднъж е получавала археологични потвърждения.<br /> <br /> Хирбет-Мидрас е било важно селище в периода на Втория храм (от 515 година пр. Хр. до 70 г. след Хр.) То е разрушено от римляните през 135 година от новата ера, при потушаване на въстанието на Симон Бар-Кохба. По-късно селището е възродено като християнско, макар в съседство с византийската църква там да се е намирала голяма синагога.<br /> <strong><br /> БЛИЦ </strong><br /> <br />