Районът на Източното Средиземноморие, включващ Сирия, Кипър, Палестина, Ливан, Йордания, Израел и Турция, преживява най-лошата суша през последните девет века, съобщава НАСА цитирана от турския информационен сайт „Нaberler.com” и БГНЕС. Самата суша е започнала през 1998 година.
&nbsp;Екипът от изследователи от Института за космически изследвания &bdquo;Годърт&ldquo; към НАСА, ръководен от Бен Кук, е разработил модел, показващ минали засушавания, с цел да се разберат климатичните условия и намаляването на водите в района на Източното Средиземноморие. <br /> <br /> Получените данни показват влиянието на глобалното затопляне в резултат на човешката дейност за засушаването в Средиземноморието. Екипът, ръководен от Кук, е извършил технически анализ на кръговете на стеблата на дърветата, с цел да се установи колко често и колко остри са били засушаванията в Средиземноморието.<br /> <br /> По този начин са изготвили световен атлас на предходните засушавания. Благодарение на този анализ са установени нивата на засушаванията през последните 1000 години в района обхващащ Северна Африка, Гърция, Ливан, Йордания, Сирия, както и Турция, Испания, Южна Франция и Италия. В същото време са изследвали историческите документи за периода от 1100-та до 2012 година, като са установили периодите на засушавания. <br /> <br /> Според Бен Кук, засушаването в Източното Средиземноморие, включително и Турция в периода 1998-2012 година е превишавало с 50% най-острите засушавания в района през последните 500 години. А за последните 900 години то е било с 10-20 % по-значимо от най-големите засушавания в този период. Влиянието на това засушаване все още продължава. <br /> <br /> &bdquo;Значението и остротата на климатичните промени в резултат на човешката дейност, показват, че е наложително да разберем мащабите на тези изменения. Ако погледнем анормалните явления, които надвишават естествените промени, протичащи през последните столетия ще установим, че в основата им стои човешката дейност&ldquo;, коментира Бен Кук. <br /> <br /> Участникът в изследователския екип Йочханан Кушнир също споделя, че &bdquo;районът на Средиземно море е един, в които влиянието на човешката дейност върху климата ще бъде най-голямо. Това изследване подсказва, че мащабът на сегашното суша ще е по-силен от предишните засушавания. Източното Средиземноморие преживява глобално затопляне. Получените данни са от значение за компютърния модел, който показва бъдещите рискови засушавания през идващото столетие&ldquo;. <br /> <br /> Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в списанието &bdquo;Геофизически изследвания на атмосферата&ldquo; от Американския геофизически съюз. <br /> <br /> Прогнозите имат голяма практическа стойност. Те трябва да бъдат преценени и от политическа гледна точка. В района, който обхващат изследванията, проблемът с водите е много остър, особено за отношенията между Турция, Ирак и Сирия. Той влияе и на отношенията на Израел с тези страни. Известно е, че Тиберийското езеро пресъхва, затова и водите от Тигър и Ефрат, а и от Голанските възвишения са важни за всички страни от региона. Обезсоляването на морската вода, в което Израел има реални успехи, не е кардинално решение. <br /> <br /> България също трябва да бъде особено внимателна, като източник на води. Изследваният район, косвено обхваща и нашата страна, като потенциален източник на вода. България има ресурс, който трябва да пести от чужди апетити. Гръцките фермери подсказват, че съседите стават непредсказуеми, когато си решават проблемите.