Британската енергийна компания GENeco е модернизирала двигателя на кабриолета Volkswagen Beetle, приспособявайки го за работа с метан, който се получава от човешки екскременти. Газът за автомобила, получил название Bio-Bug, се получава от предприятията на фирмата във Великобритания. При това в GENeco твърдят, че получените от 70 дома фекалии са достатъчни да се усигури на машината 16 хиляди километра пробег, без да се накърняват нейните динамични характеристики.
Според представители на компанията GENeco, използваният по-рано газ в автомобилната индустрия бил &bdquo;недостатъчно чист&rdquo; и това се отразявало на характеристиките на машината. &bdquo;Обаче при прилагане на нова технология за преработка Bio-Bug може да се кара като всеки друг Beetle. Шофьорът няма да почувства никаква разлика в динамиката между обикновения бензинов двигател и машината, работеща на биогаз. При това нашата разработка вероятно е най-чистото транспортно средство в света&rdquo; &ndash; заявяват от GENeco.<br /> <br /> Двулитровият двигател на автомобила Bio-Bug употребява не само газ, но и обикновен бензин. Първоначално машината работи на стандартно гориво, но след като моторът достатъчно загрее, автоматично превключва на газ. Когато резервоарите се изпразнят, отново започва да се подава бензин. Максималната скорост на Bio-Bug е 182 километра в час.<br /> <br /> В близко време компанията GENeco планира да построи няколко екземпляра от Bio-Bug за провеждане на изпитания, които според конструкторите ще позволят да се докаже ефективността на подобен вид гориво. Британската фирма също така уточнява, че скоро енергията за движение на машината ще може да се получава не само от остатъчни продукти от жизнената дейност на човека, но и от хранителни отпадъци.<br /> <strong><br /> БЛИЦ</strong><br /> <br />