Великия Чарлз Дарвин е първият учен, който е предложил завършена и аргументирана теория на еволюцията в книгата си Произход на видовете от 1859 година.
Чарлз Робърт Дарвин е английски учен и естествоизпитател. Той пръв осъзнава и описва как всички видове са еволюирали в течение на времето от общ прародител посредством процес, който Дарвин нарича естествен отбор. Фактът, че еволюцията съществува, бива приет от научната общност и лаиците още приживе, но теорията му за естествения отбор започва да се приема за основно обяснение на еволюционния процес през 30-те години на 20-и век.

Днес теорията на Дарвин е в основата на съвременната еволюционна теория. В своя съвременен вид, теорията на Дарвин представлява фундамента на биологията, давайки единно логично обяснение на биоразнообразието.

Дарвин развива интереса си към естествената история по време на следването си по медицина в университета в Единбург и по теология в Кеймбридж. По време на петгодишното плаване с кораба Бийгъл, Дарвин се утвърждава като специалист по геология. Наблюденията, които прави и теориите, които изказва, подкрепят идеите на Чарлз Лайъл за униформизма. Публикацията на пътеписа прави Дарвин широко известен.

Озадачен от географското разпространение на дивите животни и фосилите, които събира по време на пътешествието, Дарвин започва да изследва трансмутацията на видовете, което през 1838 г. дава начало на неговата теория за естествения отбор [3] Въпреки, че обсъжда идеите си с редица естествоизпитатели, Дарвин се нуждае от време за задълбочено изследване, като геоложките му проучвания остават в центъра на дейността му.

През 1858г., докато дописва теорията си, Алфред Уолъс му праща екземпляр от свое есе, в което описва същата идея. Вследствие на това, още същата година Дарвин и Уолъс публикуват и двете теории в съвместна статия.

В книгата си Произход на видовете (1859г.) Дарвин дава доказателства за това, че еволюцията от общ прародител е основното научно обяснение на разнообразието на живота в природата. Той изследва еволюцията на човека и половия отбор в Произходът на човека и половия отбор, след това публикува Изразяване на емоциите при човека и животните. В редица книги публикува изследванията си над растенията, а в последната си книга проучва земните червеи и влиянието им върху почвата. /БЛИЦ