Най-големият меден рудник в Югоизточна Европа ще се появи на южната страна на планината Огражден край Струмица, над село Иловица.
Четиригодишните изследвания, започнати от американската компания “Фелпс Додж” и продължени от “Припорт Макморан” от Феникс, САЩ заедно с компанията “Крайсберг” от Малайзия, показаха, че в района има залежи от 303 милиона тона медна руда и 110 милиона тона златоносна руда със съдържание на злато от 0,3 % в тон руда, пише македонският “Утрински вестник”.
Изследванията обаче ще продължат поне още 2-4 години. Проектът се ръководи от проф. д-р Марин Александров. Според него констатираното досега като залежи на мед сочи, че икономическата експлоатация ще е изгодна. “Ще ни трябва още време, най-малко две и най-много четири години и минимум пет милиона долара нови инвестиции, за да получим пълната информация за наличните количества, както и за съдържанието на мед и злато в рудата. Това обаче, което със сигурност може да се твърди, че е залежите от медна руда в района на Иловица ще бъдат многократно по-големи от установените досега. Това ни дава право да констатираме, че в района имаме най-голямото медно находище в Югоизточна Европа”, каза Александров. /БЛИЦ