Иранската столица, с население от 15 милиона души, потъва под земята и може би това е необратимо. Учените от Геофизичния изследователски център в Германия, използвайки спътникови данни от 2003 до 2017 г. и благодарение на метода на спътниковата радарна интерферометрия, са установили, че дори относително умерените потъвания достигат 5 сантиметра. На някои места градът потъва с повече от 25 сантиметра годишно.

Причините според тях се коренят в изчерпването на подземните води. "През последните десетилетия бързият растеж на населението, съчетан с развитието на градовете и промишлеността, увеличи нуждата от водоснабдяване в района на Техеран", обясняват авторите.За влошаващата се ситуация свидетелстват пукнатини в земята и стените, повредите по сгради и движение на земята. Учените призовават за по-добро управление на водите в региона. "Ако ефективното управление на подземните води не се осъществи, продължаващото потъване на Техеран се очаква да доведе до по-нататъшни проблеми за инфраструктурата", се казва в статията Remote Sensing of Environment.Това са може би най-високите показатели на понижаване на повърхността в света. Според изследователите, бързо развиващата се икономика на Техеран, нарастването на населението в столицата от 60-те години на миналия век, както и изграждането на множество язовири за селското стопанство в региона, доведоха до създаването на повече от 32 000 кладенци, които са изчерпали водоносните слоеве на региона до 2012 г. Потребностите на 15 милиона жители са изчерпали водоносните слоеве близо до повърхността и са довели не само до недостиг на вода, но и до драматично намаляване на нивото на земната повърхност.Средното ниво на подземните води в Техеран е спаднало с около 12 метра. Такова бързо намаляване води до уплътняването на земния слой. Това води до пукнатини в земята и влошаване на сградите.


Превод и редакция: БЛИЦ