В известната на всеки ученик Периодична таблица на химическите елементи ще се появи и свръхтежкият 112.
Повече от 10 години, след като при опити група германски физици получи един-единствен атом от това вещество, откритието й бе признато. Сега учени от дармщадското Общество за изследване с тежки йони под ръководството на Сигурд Хофман трябва да даде име на новия елемент, след което той ще бъде вписан официално в таблицата на Менделеев. Учени от различни дължави продължават да се стремят да открият все нови свръхтежки елементи. Професор Хофман се занимава с това от 1976 г. Той и колегите му вече успяха да синтезират елементи с атомни числа между 1-7 и 111. Елементите са известни като &ldquo;свръхтежки&rdquo;, а поредните им номера показват броя на протоните, които заедно с неутроните дават основната маса на атома им. За синтезирането на елемент 112 групата на професор Хофман използвала 120-метров ускорител на частици, в който атомите на оловото били подложени на бомбардировка с йони на цинк. При експеримента било постигнато сливане на ядрата на двата елемента и по този начин бил получен новия елемент. Тези големи и тежки ядра са твърде неустойчиви и започват да се разпадат твърде бързо след образуването си, в случая &ndash; след хилядни части от секундата. При разпадането се освобождава енергия, която учените измерват, за да определят размерите на новото ядро. Успехът при подобни опити е рядък и учените се нуждаят от все по-мощни ускорители за по-продължителни експерименти по синтезирането на тези извънредно нестабилни елементи. Пътят на германските учени към признанието бе дълъг: откритието им трябваше да получи независимо потвърждение. Елемент 112 бе регистриран от Международния съюз за теоретична и приложна химия под името унунбий (от латинското ununbi &ndash; едно-едно-две). /Би Би Си<br />