Сексът с някой, който не живее в дома ти, вече ще е нелегален във Великобритания. Това предвиждат промените в закона, пише metro.co.uk.  

До момента за нарушител на карантината бе смятан този, който влиза в чужд дом на гости.

Вече и двете страни ще носят наказателна отговорност.
 
В допълнителните алинеи на закона е записано, че "събиране е, когато двама или повече човека са на едно място, за да имат социално взаимодействие или да вършат каквато и да е друга дейност заедно".
  
Достатъчни причини за събиране са само гледането на деца, погребения и спешна помощ.