В италианските паркове отсега нататък ще има само пейки, маси и кофи за боклук от рециклирана пластмаса. Споразумение в тази сфера беше подписано между Националния консорциум за събиране на отпадъци и Федерацията на парковете.
Специалната колекция пейки, маси, столове, контейнери и кофи за отпадъци за парковете ще се нарича Linea Parchi. Тя ще предлага широка гама продукти от рециклирана пластмаса, идваща от разделното събиране на отпадъци.

Всички кофи и контейнери ще имат надпис „Пластмаса втори живот“. Инициативата е резултат от националния екологичен план на Министерството на околната среда. /ПронтоСофия