Министрите на правосъдието на Европейския съюз (ЕС) одобриха правила, които ще дадат правна сигурност на международните двойки в случай на развод, съобщи пресслужбата на Европейската комисия.
Според новото законодателство двойките с различна националност ще могат да се споразумяват по време на брака за приложимото право при евентуален развод. Те ще могат да избират правото на страната на произход на някои от съпрузите или на трета държава, в която живеят.<br /> <br /> Предложението има за цел да даде на международните двойки по-голям контрол върху тяхната раздяла, както и да защитава по-слабите съпрузи от несправедливо третиране в процедурата за развод.<br /> <br /> Когато самите двойки не могат да вземат решение, съдилищата ще разполагат с обща формула, за да определят чие право ще се прилага. Новото законодателство няма да засяга националните закони за брака.<br /> <br /> За да се приложат новите правила, за първи път в историята на ЕС се използва механизма на &quot;засилено сътрудничество&quot;. Той позволява на група от най-малко девет държави-членки да постигнат напредък по мярка, която е блокирана при нормална процедура на гласуване.<br /> <br /> Според Лисабонския договор държавите, които желаят да участват, трябва да уведомят Съвета и Еврокомисията, като тя взема необходимото решение. <br /> <br /> Новите правила за разводите ще се прилагат в 14 държави-членки (Белгия, България, Германия, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Румъния и Словения). Държавите, които желаят да се присъединят към съществуващото засилено сътрудничество, могат да го направят по всяко време.<br /> <br /> След вчерашното политическо споразумение между министрите на правосъдието от ЕС, Европейският парламент ще даде становището си за законодателния акт. След това се очаква Съветът на ЕС да приеме официално новия законодателен акт преди края на годината. Той ще влезе в сила 18 месеца след приемането му.<br />