Участниците в конференцията на ООН по климата се договориха за продължаване на срока за действие на протокола от Киото, задължаващ развитите страни и страните с икономика в преход да съкратят или да стабилизират емисиите от парникови газове в атмосферата. Съобщението е на Agence France Presse. Конференцията се състоя в Дърбан, ЮАР.
Срокът на действие на първия период на протокола от Киото, изтичащ през 2012 година, е удължен с пет години. Освен това на конференцията е приет план за бъдещ документ, който ще обвърже всички страни, а не само развитите, с намаляване на обема от изхвърляните парникови газове. Планирано е новият документ да бъде приет през 2015 година, а да влезе в сила през 2020 година.<br /> <br /> Резултатите от конференцията може да се считат за някакъв напредък, тъй като досегашните опити за промяна на условията и продължаване на действието на протокола от Киото завършваха в провал.<br /> <br /> Япония, Канада и Русия заявиха, че не възнамеряват да подпишат нов вариант на протокола. САЩ не са ратифицирали дори сегашния вариант на договора, заявявайки, че ще подпишат новия при условие, че всички страни, в това число и развиващите се, приемат ясни ограничения за изхвърляните емисии. Сега не съществуват ограничения за водещи промишлени държави от развиващата се част на света като Китай, Индия и Бразилия. /БЛИЦ<br />