Страните-членки на ООН за втори път през последните 50 години се договориха да орежат бюджета на организацията, съобщи Agence France-Presse. Намалението е с 360 милиона долара и бюджетът ще съставлява 5,15 милиарда долара.
Съкращението беше поискано от САЩ и от страните, преживяваща криза, докато развиващите се страни настояваха да се запази досегашния размер на бюджета.<br /> <br /> Предишното намаление на бюджета беше през 1998 година.<br /> <br /> Регулярният бюджет на ООН се формира от вноски на държавите-членки. Частта на всяка държава се изчислява по утвърдена от Генералната асамблея формула, в която се отчита среден показател на БВП за десетгодишен период с отчитане на дохода на човек от населението и външните задължения.<br /> <br /> Сега САЩ внасят около една четвърт от бюджета. Втория най-голям донор е Япония.<br /> <br /> ООН често е критикувана за неефективността й, за раздутия щат и огромния бюджет. /БЛИЦ<br />