Астрономи успяха да хвърлят светлина върху процеса н формиране на звездите около огромна черна дупка – процес, който на пръв поглед противоречи на здравия смисъл.
Специалистите отдавна си блъскат главите над въпроса как могат да се формират звезди в толкова екстремни условия. Според публикацията на астрономите в списание “Сайънс” молекулярните облаци, естественото място за формиране на звездите, трябва просто да се разпадат на части от мощното гравитационно поле. Но звездите могат да се формират и в елиптичните дискове – останки от гигантски газови облаци, разкъсани на части при среща с черна дупка. Учените направили откритието, когато създали компютърна симулация на всмукването на гигантски газов облак от черна дупка, нещо подобно на водата, която изтича по спирала в отвора на мивката. “Симулациите показаха, че новите звезди могат да се появят в околностите на свръхголеми черни дупки, ако има изобилие от гигантски облаци от газ, идващ от по-отдалечени райони на галактиката”, обяснява професор Йън Бонъл от университета “Сейнт Андрюс” в Шотландия, един от авторите на откритието. Изводите отговарят напълно на резултатите от наблюденията извън нашата галактика, при които се откриват огромна черна дупка, обкръжена от гигантски звезди със странни орбити. Симулациите на суперкомпютър, отнели въпреки това повече от една година, представляват изчисляване на поведението на два отделни газови облака с маса 100 000 пъти по-голяма от масата на Слънцето в момент, когато се насочват към черната дупка. Учените наблюдавали на симулатора как облаците се разкъсват на части от чудовищното гравитационно привличане. Вследствие на това облаците оформят спирала, обгръщайки черната дупка. Спиралата им позволява да отнемат енергия от газа, преминаващ близо до черната дупка, и да я предават на газа, който се движи далече от нея. Това довежда до привличане от черната дупка само на част от облака. В такива условия могат да се появят звезди само с много голяма маса, като при това наследяват ексцентричната орбита на елиптичен диск. Всичко това отговаря на две главни качества на новите звезди, намиращи се в центъра на нашата галактика: голяма маса и неправилна орбита на въртене около свръхголяма черна дупка. “Звездите, които сега се намират около свръхголяма черна дупка, имат относително кратък жизнен цикъл – около 10 млн. години, от което може да се предположи, че този процес вероятно се повтаря. Толкова редовно възпроизводство на звезди близо до черна дупка и подхранването им от газ, свързан с черната дупка според нашите разбирания може да помага за произхода на свръхголемите черни дупки в нашата и останалите галактики”, казва професор Бонъл. /БЛИЦ