Американският Федерален резерв остави непроменен основният лихвен процент в страната. Той ще продължи да бъде на ниво от 2%.
За последен път показателят бе понижен с 0,25% през април. Основният лихвен процент представлява  сумата, начислявана върху еднодневните кредити, които американските банки си отпускат взаимно. Той служи за базов ориентир при определянето на стойността на заемите. /АП