Точността на националния ни сигнал за време е от 1 до 5 мили секунди, а при разпространението му в страната са спазва точност от 50 милисекунди.
За по-прецизни данни за движението на секундите и минутите се предвижда определена такса. Достъпът до точно време чрез интернет е възможен в повечето европейски държави.