В южната част на Йордания бе открита медна мина, която се датира в периода на управление на библейския цар Соломон, т. е. в Х в. пр. Хр., съобщи представител на изследователите, направили откритието.
Мината се намира южно от Мъртво море в района, описан в Стария завет като Едом. Според преданието израелският цар Соломон бил приказно богат, отчасти и благодарение на големия брой находища на скъпоценни метали. Учените смятат, че между добиваните ресурси е била и медта, която влизала в сплави, използвани за изработването на оръжие, съдове и др. /АП