Учените са разработили нов метод за производство на електричество от дъждовни капки. Благодарение на предложените подобрения, те успели да постигнат невероятна ефективност: енергията на една дъждовна капка е достатъчна да запали 100 LED лампи, информира списание Nature.
В ново проучване китайските инженери в сътрудничество с американски колеги предлагат нов интерфейс за инсталация, генерираща енергия, в която мощността на генератора се увеличава значително.

Капки дъжд, които падат върху повърхността на генераторните плочи, създават воден мост между алуминиевия електрод и електрод от оксид от индий и олово. Образува се затворен контур, в който може да се освободи енергия.

Прототипът за практическа употреба ще бъде готов през следващите пет години, обещават учените. В бъдеще ще бъде възможно да се получава енергия от дъждовни капки, падащи върху всякаква повърхност - покрива на къщата, корпуса на лодката или купола на чадъра, от който ще бъде възможно зареждането на телефона.

А за региони, където се наблюдават обилни дъждове в определени периоди на годината, този метод за генериране на енергия от естествен възобновяем източник може да бъде много перспективен.

„Нашето изследване показва, че капка от 100 микролитра вода, падаща от височина 15 сантиметра, може да генерира напрежение над 140 волта и поради неговата мощност могат да се захранват 100 малки светодиодни лампи“, споделя ръководителя на изследването Уанг Цуанкай, инженер от Градския университет в Хонконг.


Схема на експеримента

Предложената от авторите технология е универсална за получаване на енергия от всяка вода, а не непременно от дъжд. Може да се използва и в затворени резервоари или тръби.

Авторите отбелязват, че технологията им все още има нерешени проблеми, един от тях е корозията на електродите. Но през петте години, отпуснати от проекта за разработване на промишлен образец, учените планират да премахнат тези препятствия.

Изследователите се надяват, че предлаганият от тях метод за използване на дъждовна вода за производство на електричество ще бъде важна стъпка в посока на енергийна ефективност и чиста енергетика.

Превод и редакция: БЛИЦ