Дошъл е часът да създадем Европа, която се върти не около икономиката, а около човека. Това заяви в официалното си 30-минутно обръщение към Европейския парламент в Страсбург папа Франциск.
Светът става все по-взаимосвързан и все по-малко евроцентричен. Вече не съществуват блокове, които да се борят помежду си и които разделяха Европа на две. Европа има образ на малко поостаряла, понякога светът я гледа от разстояние и с подозрение, каза Светият отец.<br /> <br /> В центъра на амбициозния европейски политически проект е човекът - не толкова като гражданин, а като личност с достойнство. Възстановяването ни след Втората световна война почива на достойнството и разбирането за стойността на човешките права. Понякога на хората се гледа като на обекти - кога да бъдат създадени, използвани и изхвърлени, щом станат непотребни, заяви папа Франциск.<br /> <br /> Забелязвам самотата в Европа, особено сред възрастните хора. Тя съществува у младите без работа, сред бедните, в замъглените погледи на мигрантите. Самотата се изостря от икономическата криза, каза в словото си Светият отец. Напоследък остава впечатлението, че Европа е баба, изостанала и изморена, сподели той.<br /> <br /> Богатството е безразлично към останалия свят, особено към бедните. В политиката все по-често се говори за политически и икономически въпроси, а не за човека, сведен до болтче в механизъм, което трябва само да бъде използвано и изхвърлено, след като престане да бъде потребно. Това важи особено за възрастните хора и за децата, унищожени още преди да се родят, заяви папата.<br /> <br /> По думите му абсолютизирането на техническия елемент води до объркване в търсенето на способите, без да се отчитат целите. Създава се култура на потребление и захвърляне. Трябва да признаем колко скъп е човешкият живот, даден ни като безплатен дар, той не може да бъде обменян в търговия, каза Светият отец.<br /> <br /> Европа трябва да живее в мир, да твори, да зачита правата и да знае какви са задълженията й. Европа може да загуби своята душа, ако не отчита духовното. Трябва да поставим в центъра човешкото същество, подчерта папа Франциск.<br /> <br /> <br /> <br />