Пентагонът е представил карта, в която са оцветени зоните на повишена активност на китайския и руския флот. Изображението е подготвено от американските военни в рамките на формирането на бюджета на САЩ за фискалната 2021 година.
В проекта за бюджет, изготвен от президентската администрация, Китай и Русия са определени като една от основните заплахи заедно с терористичните групи. Картата е публикувана от изданието The Drive.

Както пише изданието, тези данни показват увеличение на интензивността на морските военни операции от посочените две държави.

На картата не се указва за какъв период са приведените данни показани на нея, както и кои съдове и къде точно са били разположени. Обаче, според цветните линии все пак може да се определи, че активността на руските и китайските подводници в района на Карибско, както и на югоизточния бряг на САЩ и северната част на Атлантически океан е доста висока.Показани са и някои операции в Арктическия регион, който придобива все по-голямо стратегическо значение от година на година.

Превод и редакция: БЛИЦ