Американският петролен гигант "Коноко-Филипс” заедно с казахстанска държавна компания и инвестиционната компания "Абу Даби” ще проучат и разработят крайбрежната територия на Казахстан.
&quot;Коноко-Филипс&rdquo; обяви, че е подписала проектоспоразумения с държавната компания &quot;КазМунайГаз&rdquo; и с &quot;Мубадала дивелъпмънт къмпани&rdquo; за съвместното проучване и развитие на т.нар. &quot;Нурсултански блок&quot;, който се намира близо до крайбрежието на Казахстан. &rdquo;КазМунайГаз&rdquo; е мажоритарен собственик и ще притежава 51% от съвместния проект, докато другите контрактори ще притежават останалите 49%, които ще бъдат разпределени поравно между &quot;Коноко-Филипс&rdquo; и &quot;Мубадала&rdquo;&rdquo;, обявиха от американската компания.<br />