Потребителите на мобилни телефони в света наброяват 3,2 милиарда.
Данните на Informa са от края на юни. Всеки ден към клетъчни мрежи се включват нови 1 милион абонати. Това е еквивалентно на над 11 души в секунда. Статистиката на Informa включва и абонатите на UMTS/HSPA услуги.
Към края на 2009 година броят на GSM потребителите ще достигне 3,9 милиарда. От тях 500 милиона души ще ползват UMTS/HSPA, а през 2012 броят им ще бъде около 1 милиард. /technews.bg