Германска домакиня беше принудена да извика полицията, за да се отърве от прекалено приказливата си приятелка, съобщава Ананова.

По информация на агенцията една вечер 48-годишната Ингрид Шутлер от Шпеер поканила на гости своя приятелка да пийнат чай и да поклюкарстват. Шутлер обаче останала втрещена, след като, веднъж започнала да говори, гостенката не спряла повече от 30 часа. На следващия ден след няколко неуспешни опита да изпрати приятелката си в къщи Шутлер се видяла принудена да се обърне за помощ към полицията. Едва пристигналите полицаи успели да накарат приказливата жена да замълчи. /ЛентаРу