Политиката на протекционизъм няма да успее да разреши финансовата криза в отделните държави, заяви американският министър на финансите Хенри Поулсън на заседание нd комисията за развитие на Световната банка и Международния валутен фонд.
Той призова световната общност за съгласувани действия за отстраняване на възникналите проблеми. “Въпреки, че в САЩ предприемаме извънредни мерки за преодоляване на кризата, не ограничаваме движението на стоки или капитали”, посочи Поулсън. По думите му подобни стъпки “само биха увеличили риска от удължаване на кризата”. /АП