Президентът на Чечня Рамзан Кадиров е произнесъл слово в парламента с молба да му се смени названието като държавен глава на републиката. Това бе обявено на 12 август на официалния сайт на Кадиров.
Според него шефовете на региони не трябва да се титлуват президенти, тъй като президентът в Русия трябва да бъде само един. Той не е изказал никакви предпочитания и уточнил, че ще приеме всяка длъжност, освен президентската.<br /> <br /> Президентите на Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия Арсен Каноков и Борис Ебзеев са изразили вече подкрепа на Рамзан Кадиров да си смени титлата, съобщи вестник &bdquo;Коммерсант&rdquo;.<br /> <br /> Кабардинският лидер Арсен Каноков отбелязал, че в най-скоро време и в Кабардино-Балкария ще бъдат извършени аналогични промени. А Борис Ебзеев на свой ред отбелязал, че още през 1993 година като служител в Конституционния съд на Русия е настоявал длъжността президент да бъде дадена единствено на държавния глава на Руската Федерация. Той отбелязал, че счита за необходимо да се обсъди въпроса за единно наименование на лидерите на регионите в Русия, обаче не е споменал, че това скоро предстои в Карачаево-Черкесия.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br /> <br />