Германският бундестаг прие закон, който дава възможност на пациента предварително да взема решение колко дълго лекарите да се борят за живота му при тежко заболяване.
Според документа предварително формулираната в писмен вид последна воля на болния, изпаднал в безсъзнание, трябва да има задължителна сила за лукарите независимо от това дали болестта е лечима или не. Именно тази &ldquo;последна воля&rdquo; на пациента трябва да се взема предвид на първо място от лекарите при решаването на въпроса за изключване на апаратурата за изкуствено поддържане на живота на пациент, изпаднал в кома. Съдилищата могат да бъдат сезирани за решаване на проблеми от този тип &ldquo;само в спорни слчаи&rdquo;. /Дойче Веле<br />