Тъмнината не е пречка за прилепите – дори летейки с висока скорост в нощта, те остават на ята благодарение на способността си да се разпознават помежду си по гласа.
До този извод е стигнал изследователят Йоси Йовел от израелския институт &ldquo;Вайцман&rdquo; и германските му колеги. Те са публикували резултатите от своята работа в научното списание &ldquo;PLoS Computational Biology&rdquo;. Учените изяснили, че прилипите различават отделни &ldquo;гласове&rdquo; и по-точно ултразвуковите сигнали на роднините си, сравнявайки ги със собствения &ldquo;образец&rdquo;. Експериментите включвали пускане на запис пред прилепи на &ldquo;гласовете&rdquo; на двама други представители на техния вид. &ldquo;Тренирахму всяко животно по такъв начин, че прилепът да разбере, че само един от тези два &ldquo;гласа&rdquo; е правилният. Прилепът трябваше да допълзи до излъчвателя на правилния &ldquo;глас&rdquo; и по този начин да си спечели наградата &ndash; любимата си храна, брашнен червей. На следващия етап при контролната проверка те получаваха награда независимо от това към притежателя на кой &ldquo;глас&rdquo; се обръщат и въпреки това в 80% от случаите правеха верния избор&rdquo;, посочва Йовел. Той обясни, че прилепите могат да отличат един екземпляр от същия вид от друг подобно на хората, които различават познатия глас, дори човекът да изговори само една дума. По същия начин и прилепите познават кой кой е, разпознавайки един-единствен сигнал сред какофонията на останалите. Във втората част на изследването учените разработили компютърна програма, която имитира метода, използван от прилепите при разпознаването на звуците. &ldquo;Нашият модел анализира всички &ldquo;гласове&rdquo;, които прилепът е приел за &ldquo;гласа&rdquo; на прилеп А, и ги сравнява с &ldquo;гласовете&rdquo;, които е приел за &ldquo;глас&rdquo; на прилеп Б, и се опитва да разбере как прилепът различава един звук от друг&rdquo;, разказва изследователят. По този начин учените установили, че всеки прилеп издава ултразвуци с определени честоти, които се различават при отделните екземпляри в зависимост от строежа на гласните им струни. Но при това всяко животно има т. нар. &ldquo;прототип&rdquo; &ndash; един вид звук-еталон, с който прилепът сравнява звуците на роднините си, смята Йовел. Благодарение на този &ldquo;камертон&rdquo; прилепите винаги могат да се открият взаимно дори в непрогледен мрак. /Би Би Си<br />