Чрез анализ на старохърватски скелети хърватски учени са получили първите преки доказателства, че хърватите са дошли на територията, където живеят днес, от Мала Азия преди 20 000 – 25 000 години.
“Приключихме първата изследователска част, като анализирахме 35 скелетни останки с помощта на митохондриална ДНК”, обясни проф. Д-р Шимун Анджелинович, ръководител на проекта ”Антропологичен, генетичен и химически анализ на старохърватските скелети”, работата по който започна преди две години.
Скелетите са открити на три места в Хърватия, като според начина на погребване и накитите археолозите са доказали, че става дума за древни хървати. Учените са постигнали сравнително чисти резултати. Седемнадесет скелета са от група хора, дошли от Западна Азия в Европа преди 20 000 – 25 000 хиляди години, пише “Вечерни лист”. Резултатите от скелетите съответстват на резултатите от изследвания на днешните хървати, чиито генетични корени в Европа съществуват от 20 000 – 25 000 години, пише вестникът. “Нашите предци са дошли от Мала Азия. С развитието на земеделието и животновъдството те са се разпространявали из Европа”, казва още Анджелинович.
След всичко това можем само да заключим, че на Балканите се "води люта битка"  коя страна ще докаже, че нейните хора са с най-древни корени, но първенството май все още държи Македония, която дори май споменаваше, че първите хора са живеели там. /БЛИЦ