Президентът на Косово Фатмир Сейдиу и премиерът Хашим Тачи съобщиха имената на първите четирима посланици на Косово - в САЩ, Великобритания, Франция и Белгия.
Посланик в Брюксел ще бъде адвокатът Али Криезиу, който в началото на 80-те години работи в представителството на тогавашна Югославия в Ню Йорк. За посланик в САЩ е назначен директорът на Радио Косово Авни Спахиу. Посланик във Великобритания ще бъде политическият съветник на президента на Косово Мухамед Хамити, а във Франция – професор Мухамедин Кулаши. Освен в тези четири страни Косово ще открие свои посолства и в Германия, Италия, Австрия, Швейцария, Турция и Албания. /Б 92